Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG DETAILING ME

WE BUILD YOUR DETAILING VALUES TODAY!​

Join Our Team

Tại Detailing Me, chúng tôi đánh giá cao sự khác biệt trong kinh nghiệm và quan điểm sống của mọi thành viên. 

Chúng tôi tin rằng việc nuôi dưỡng và hỗ trợ một đội nhóm đa dạng là nhân tố chính quyết định sự thành công của chúng tôi.

OUR DNA

Detailing Me cũng giống như một con người và cũng phát triển theo thời gian. Nếu chúng ta biết cách “giáo dục” và điều chỉnh những điều này cho phù hợp với từng hoàn cảnh trong chu kỳ phát triển của thời gian, thì hiệu suất và kết quả của chúng sẽ khác nhau một cách đáng kể. Do đó, điều quan trọng là phải có hiểu biết thực sự về DNA của Detailing Me để có thể hành động theo nó.

Detailing Me mong muốn cung cấp một môi trường hợp tác cao và truyền cảm hứng cho nhân viên tạo ra những đóng góp lớn nhất của họ. Chúng tôi cố gắng sống theo “DNA” của mình, mang tính chính trực, sự cam kết, sự đam mê và sự thích thú vào mọi việc chúng tôi làm.

Problem Solving

Khi chúng tôi thấy vấn đề, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề đó. Nó có thể liên quan đến chuyên môn detailing…nó cũng có thể là cách vận hành…nó cũng có thể là vấn đề tài chính…

Và, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết nó.

Learn

Chúng tôi học cách thay đổi. Chúng tôi học cách thích ứng và cải thiện.

Chúng tôi có thể sai…nhưng chúng tôi sẵn sàng thay đổi.

Diverse Partners

Chúng tôi cam kết đa dạng hóa nhà cung cấp bằng cách tối đa hóa các cơ hội mua sắm và chủ động tham gia cũng như xây dựng quan hệ đối tác với nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Strengthening Communities

Chúng tôi tin rằng việc đưa khách hàng và người tiêu dùng vào chiến lược thu mua của mình sẽ giúp phát triển cộng đồng địa phương vững mạnh hơn, đồng thời tạo ra sự tăng trưởng dài hạn và lợi thế cạnh tranh cho hệ thống của Detailing Me.

We believe we’re better together.

OUR CULTURE

Chúng tôi  cũng có những yêu cầu cơ bản khi tham gia cùng tập thể. Đó là những truyền thống đã được giữ gìn từ nhiều năm qua.

Integrity

Mỗi cá nhân đều cần có sự chính trực và trung thực với nhau, đặc biệt là khi làm việc cùng một tập thể. 

Responsibility

Mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm với bản thân mình và với cả tập thể. Chúng ta thành công nhờ sức mạnh tập thể và thành công đó có đóng góp của mỗi cá nhân.

Consciousness

Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, và vì vậy chúng ta không nên làm những công việc vô nghĩa. Mỗi thành viên đều là người làm chủ bản thân mình, chúng tôi không tuyển nhân viên để giám sát công việc của họ.

Willing to Change

Sẵn sàng thay đổi để thích ứng với cuộc sống bởi vì xã hội và cuộc sống luôn vận động. Không thể đứng yên và không thay đổi được 

OUR BENEFITS

Chúng tôi cam kết tăng trưởng và phát triển nghề nghiệp cho mỗi thành viên của Detailing Me. Văn hóa học hỏi liên tục của chúng tôi cho phép thành viên của Detailing Me có thể phát triển và tạo ra các thành quả lâu dài.

Và, đó cũng là mục đích của việc tuyển dụng Detailing Me.

Asset 6

Learning Programs

Đào tạo về các chủ đề từ lãnh đạo và quản lý, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ thuật chuyên môn, đào tạo sản phẩm, tổng quan về các bộ phận

Asset 5

Internal Mobility

Một chương trình chuyên biệt cho phép các thành viên có cơ hội tiếp cận với nguyện vọng nghề nghiệp của họ phù hợp nhất

Asset 4

Mentor Program

Huấn luyện 1: 1 và cố vấn nhóm được thiết kế để thúc đẩy xây dựng mối quan hệ và huấn luyện chéo

Các vị trí đang tuyển

Hãy gửi email ứng uyển về địa chỉ: tuyendung@detailingme.com