Chương trình thành viên DME Account

Chương trình
Thành viên
DME Account

Bạn sẽ nhận được gì?

Chính sách ưu tiên đặc biệt

Các yêu cầu đặt mua hàng hóa của bạn được chuyên viên Chăm sóc khách hàng cá nhân của DME giải quyết ngay lập tức trong vòng 2 giờ.

Khuyến mãi cho mỗi giao dịch thành công

Bạn sẽ nhận được khuyến mãi cho mỗi đơn hàng đặt trực tuyến tại website www.detailingme.com.

Điều khoản và Điều kiện

Cách thức Tham gia chương trình

Bạn có thể tham gia vào chương trình Thành viên DME và bắt đầu tích lũy điểm theo 2 bước sau:

Bước 1: Truy cập website https://detailingme.com/my-account/ và hoàn tất kích hoạt tài khoản thành viên trong vòng 30 ngày(*)

(*) Sau 30 ngày nếu không hoàn tất việc kích hoạt, điều kiện tham gia chương trình thành viên sẽ bị vô hiệu hóa.

Bước 2: Mua hàng với hóa đơn từ 5.000.000 đồng trở lên tại  website đặt hàng (**)

(**) Mỗi hóa đơn có giá trị tối thiểu 5.000.000 đ (chưa bao gồm thuế GTGT)

 

Tích lũy điểm

Bạn sẽ nhận được điểm tích lũy cho tất cả các đơn hàng bạn mua với Tỷ lệ quy đổi: 10.000 đồng = 1 điểm. Số điểm tích lũy này sẽ được sử dụng cho 2 mục đích sau:

 • Điểm đổi quà: dùng để đổi điểm lấy quà tặng
 • Điểm nâng hạng: dùng để xét hạng mức thẻ (Premium, Gold, Member)

Lưu ý:

 • Điểm đổi quà chỉ được tính kể từ hóa đơn đầu tiên sau khi trở thành thành viên
 • Điểm đổi quà có hạn sử dụng là 1 năm kể từ ngày tích điểm đó.
 • Điểm nâng hạng: được xét duyệt tự động để thay đổi hạng thành viên của bạn. DME sẽ cập nhật với bạn ngay khi hệ thống xét duyệt thành công.

Hạng thành viên

A. Hạng Member

Điều kiện để trở thành hạng Member: Mua hàng với hóa đơn từ 5.000.000 đồng trở lên tại  website.

Điểm tích lũy yêu cầu để duy trì hạng Member: Dưới 2000 điểm

Điểm tích lũy đầu kỳ sau khi trở thành Member chính là số điểm được quy đổi từ số tiền trên hóa đơn đăng ký Thành viên.

Ví dụ:

 • Ngày 03/01/2024 bạn mua đơn hàng #1 với giá trị hóa đơn = 5.752.000 đ. Bạn tích lũy đầu kì = 575 điểm
 • Ngày 11/01/2024 bạn mua đơn hàng #2 với giá trị hóa đơn = 6.157.000 đ. Số điểm của đơn hàng #2 = 615 điểm

Tổng điểm bạn có sau 2 đơn hàng = 575 + 615 = 1190 điểm

B. Hạng Gold

Điều kiện để trở thành hạng Gold:

 • Đối với Khách hàng đang là hạng Member: Tích lũy thêm >= 2000 điểm trong vòng 12 tháng để thăng hạng
 • Đối với Khách hàng đang là hạng Gold (chu kì cũ trước): Tích lũy thêm >= 2000 điểm trong vòng 12 tháng để duy trì hạng
 • Đối với Khách hàng mới: Mua hóa đơn >= 20.000.000 đ.

Điểm tích lũy yêu cầu để duy trì hạng Gold: Từ 2000 – 5000 điểm

Điểm tích lũy đầu kỳ sau khi trở thành Gold:

 • Đối với Khách hàng từ Member lên Gold: điểm dư sau khi trừ đi 2000 điểm
 • Đối với Khách hàng duy trì hạng Gold: 0 điểm
 • Đối với Khách hàng từ Premium hạ hạng Gold: 0 điểm

Ví dụ Bạn đang là hạng Member được xét nâng hạng:

 • Bạn đang có 1151 điểm tích lũy.
 • Ngày 17/01/2024 bạn mua đơn hàng với giá trị hóa đơn = 9.120.000 đ. Bạn tích lũy thêm = 912 điểm. Tổng điểm hiện tại của bạn = 1151 + 912 = 2063 điểm.
 • Bạn quyết định nâng hạng từ Member lên Gold. Như vậy điểm tích lũy hạng Gold mới của bạn = 2063 – 2000 = 63 điểm với ngày xét duyệt là ngày 17/01/2024

Ví dụ Bạn đang là hạng Gold chu kì cũ:

Ví dụ Bạn đang là hạng Gold chu kì cũ:

 • Bạn đang có 2375 điểm tích lũy.
 • Đến ngày xét duyệt là ngày 15/01/2024 bạn chưa mua thêm đơn hàng nào. Như vậy, điểm tích lũy hạng Gold mới của chu kì mới của bạn = 0 điểm

Ví dụ Bạn đang là hạng Premium chu kì cũ:

Ví dụ Bạn đang là hạng Premium chu kì cũ:

 • Bạn đang có 4364 điểm tích lũy.
 • Đến ngày xét duyệt là ngày 15/01/2024 bạn chưa mua thêm đơn hàng nào. Như vậy, bạn chưa đủ điều kiện duy  trì hạng Premium và bị hạ hạng Gold. Khi đó, điểm tích lũy hạng Gold mới của chu kì mới của bạn = 0 điểm

C. Hạng Premium

Điều kiện để trở thành hạng Gold:

 • Đối với Khách hàng đang là hạng Member: Tích lũy thêm >= 5000 điểm trong vòng 12 tháng để thăng hạng
 • Đối với Khách hàng đang là hạng Gold (năm trước): Tích lũy thêm >= 5000 điểm trong vòng 12 tháng để thăng hạng
 • Đối với Khách hàng mới: Mua hóa đơn >= 50.000.000 đ.

Điểm tích lũy yêu cầu để duy trì hạng Premium: Từ trên 5000 điểm – 10000 điểm

Điểm tích lũy đầu kỳ sau khi trở thành Premium:

 • Đối với Khách hàng từ Member hoặc Gold lên Premium: điểm dư sau khi trừ đi 5000 điểm
 • Đối với Khách hàng duy trì hạng Premium: 0 điểm

Ví dụ Bạn đang là hạng Member được xét nâng hạng:

 • Bạn đang có 1151 điểm tích lũy.
 • Ngày 17/01/2024 bạn mua đơn hàng với giá trị hóa đơn = 49.120.000 đ. Bạn tích lũy thêm = 4912 điểm. Tổng điểm hiện tại của bạn = 1151 + 4912 = 6063 điểm.
 • Bạn quyết định nâng hạng từ Member lên Premium. Như vậy điểm tích lũy hạng Premium mới của bạn = 6063 – 5000 = 1063 điểm với ngày xét duyệt là ngày 17/01/2024

Ví dụ Bạn đang là hạng Gold được xét nâng hạng:

 • Bạn đang có 2375 điểm tích lũy.
 • Ngày 17/01/2024 bạn mua đơn hàng với giá trị hóa đơn = 27.760.000 đ. Bạn tích lũy thêm = 2776 điểm. Tổng điểm hiện tại của bạn = 2375 + 2776 = 5151 điểm.
 • Bạn quyết định nâng hạng từ Gold lên Premium. Như vậy điểm tích lũy hạng Premium mới của bạn = 5151 – 5000 = 151 điểm với ngày xét duyệt là ngày 15/01/2024

Ví dụ Bạn đang là hạng Premium chu kì cũ:

 • Bạn đang có 6323 điểm tích lũy.
 • Đến ngày xét duyệt là ngày 15/01/2024 bạn chưa mua thêm đơn hàng nào. Như vậy điểm tích lũy hạng Premium mới của bạn = 0 điểm với ngày xét duyệt là ngày 15/01/2024

Ưu đãi thành viên DME Account

Ưu đãi Hạng Member

Thành viên hạng Member có ưu đãi sau:

 • Ưu đãi Điểm đổi quà: Mỗi 600 điểm tích lũy sẽ đổi được 1 hàng hóa miễn phí có giá trị <= 250.000 đ (trong giới hạn DME cung cấp). Quà có thể đổi ngay tại thời điểm Khách hàng đạt đủ điểm đổi quà. Điểm đổi quà không áp dụng để đổi hàng hóa có nhãn hàng CARPRO.

 • Đơn hàng quà tặng đã bao gồm thuế GTGT 10%

Ưu đãi Hạng Gold

Thành viên hạng Gold có ưu đãi sau:

Lưu ý:

 • Đơn hàng quà tặng đã bao gồm thuế GTGT 10%
 • Quà mặc định: dùng để đổi quà là hàng hóa có giá trị tương đương các sản phẩm đang bán tại website
  www.detailingme.com
 • Quà CARPRO: hàng hóa có nhãn hàng CARPRO đang bán tại website
  www.detailingme.com 

Ưu đãi Hạng Premium

Thành viên hạng Premium có ưu đãi sau:

Lưu ý:

 • Đơn hàng quà tặng đã bao gồm thuế GTGT 10%
 • Quà mặc định: dùng để đổi quà là hàng hóa có giá trị tương đương các sản phẩm đang bán tại website
  www.detailingme.com
 • Quà CARPRO: hàng hóa có nhãn hàng CARPRO đang bán tại website
  www.detailingme.com

Quy định khác

Điểm tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

DME có thể giới thiệu các chương trình khuyến mại liên quan đến chương trình Thành viên DME Account. Theo đó, các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó.

Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận ưu đãi:

 1. Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;
 2. Giao dịch, thanh toán liên quan đến việc sửa chữa, bảo hành thiết bị/thay thế phụ kiện hư hỏng;
 3. Giao dịch thanh toán tại các chi phí vận chuyển hàng hoá, bao gồm bảo hiểm hàng hoá (nếu có);
 4. Giao dịch các đơn hàng bị hủy;
 5. Giao dịch các đơn hàng mà DME cho biếu tặng, không thu tiền.

Trừ trường hợp có quy định khác, DME sẽ không chấp nhận hoặc thực hiện bất cứ sự đổi hoặc hoàn trả nào đối với hàng hoá, dịch vụ đã khuyến mại hoặc cho biếu tặng, không thu tiền. Khách hàng không được sử dụng, mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng Số tiền hoàn lại, Điểm đã được tích lũy, kể cả Điểm Khuyến Mại (nếu có) mà mình được ghi nhận (chưa quy đổi).

DME bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình Thành viên DME Account bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của DME mà không cần thông báo cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Chương trình thành viên có áp dụng cho công ty không?

Không, chương trình thành viên DME Account chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Đơn hàng dưới 5 triệu đồng có được tích điểm không?

Không, chỉ có các đơn hàng thỏa điều kiện giao dịch từ 5.000.000 đ trở lên mới được tích điểm.

Tôi có thể dùng điểm tích lũy để đổi tiền mặt không?

Không, điểm tích lũy chỉ dùng để đổi quà hoặc dùng để nâng hạng nhằm hưởng ưu đãi cao hơn chứ không dùng để quy đổi thành tiền mặt.

Khi nào tôi được nâng hạng?

Khi bạn đủ điểm tối thiểu của từng hạng, hệ thống sẽ tự động cập nhật hạng mới cho bạn.

Chu kì tính điểm là bao lâu?

Chu kì tính điểm mặc định là 12 tháng kể từ khi bạn được xét duyệt hạng đó. Ví dụ:

 • 12/03/2023 là ngày bạn được xét duyệt hạng Gold
 • 12/03/2024 là ngày bạn được xét duyệt hạng Gold tiếp theo (sau 12 tháng)

Khi nào tôi được đổi quà?

Khi bạn đủ điểm tối thiểu để đổi quà, bạn có thể yêu cầu đổi điểm trong tài khoản DME hoặc chat trực tiếp với Chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân.

Tôi có phải trả phí ship khi nhận quà không?

Đơn vị vận chuyển sẽ thu phí ship của đơn hàng mà bạn đặt mua vì vậy DME khuyến khích bạn đổi quà ngay sau khi mua hàng xong để tối ưu chi phí.

Khi nào tôi được đổi quà mặc định và quà CARPRO?

Bạn được chọn giữa quà mặc định và quà CARPRO để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn, miễn sao giá trị đơn hàng quà tặng thỏa điều kiện chương trình.

Tôi có thể nhận nhiều ưu đãi từ các chương trình khác nhau không?

Không, bạn chỉ nhận được chương trình ưu đãi của chương trình đó mà thôi.

Làm sao tôi biết giá hàng hóa mà tôi sẽ mua?

Giá hàng hóa DME bán cho bạn được thể hiện đầy đủ khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn.

Làm thế nào để biết điểm tích lũy của tôi?

Bạn xem điểm tích lũy trong tài khoản của bạn.

Làm thế nào để biết điểm tích lũy của tôi?

Bạn xem điểm tích lũy trong tài khoản của bạn.